شعب ما روی نقشه

شعبه مرکزی

 • تهران:خیابان ولیعصر/ تقاطع طالقانی/ مجتمع اداری تجاری نور/ طبقه5 اداری/ واحد1711

 • مدیرعامل: 1712620-0917

 • مدیراجرایی: 1595830-0912

 • 021-8527

 • 021-88228527

 • 021-88228531

 • 021-88806285

 • info@vaziri.echobit.ir

شعبه بوشهر

 • دفتر بوشهر: بزرگراه طالقانی/ جایگاه اختصاصی وزیری

 • 077-33536879

 • 077-33564934

 • info@vaziri.echobit.ir

شعبه فارس

 • دفترفارس: شیراز/ خیابان اردیبهشت/ برج الکترو تکنیک/ طبقه هفتم/ واحد 77

 • 071-32301042

 • info@vaziri.echobit.ir

شعبه اصفهان

 • دفتر اصفهان: هشت بهشت غربی/ کوی 22/ ساختمان پویا/ واحد 2 و5

 • 031-32640830

 • info@vaziri.echobit.ir

شعبه کرمانشاه

 • دفتر کرمانشاه: میدان نفت/ بلوار زن/ پارکینگ نفتکشها

 • 0918-9255535

 • info@vaziri.echobit.ir

دیگر شعب

 • خراسان رضوی

 • سمنان

 • کرمان

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

 • 6 + 54 =