ما کی هستیم!

شرکت زنجیره ای پخش فرآورده های نفتی دریاکولاک

شرکت زنجیره ای پخش فرآورده های نفتی دریاکولاک(با نام تجاری وزیری)، به عنوان یکی از اولین برندهای سوخت رسانی کشور از سال 95 تا کنون به ارایه خدمات توزیع فرآورده های نفتی در قالب طرح ملی برندینگ پرداخته است.

آنچه ما ارائه می دهیم

همیشه مورد توجه قرار گرفته است

کارمزد

پرداخت کارمزد به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و یا در مقاطع دلخواه به انتخاب جایگاه دار.

تامین اعتبار

تامین اعتبار خرید فرآورده برای 72 ساعت و پیش بینی ایام تعطیلات متواتر و پایان هفته به صورت اعتباری.

فروش

پرداخت کارمزد هر لیتر سوخت در جایگاهها با توافق طرفین متناسب با میزان فروش فرآورده، و بیش از میزان مبلغ پرداختی شرکت پخش فرآوردهای نفتی.

پوشاک

تامین لباس کار مرغوب و مورد تایید HSE منطقه، برای پرسنل جایگاه .

کنترل کیفی

انجام کنترل کیفیت فرآورده های نفتی جایگاها به صورت رایگان و توسط برند.

کالیبراسیوان

انجام کالیبراسیوان و تنظیمات ماهیانه و کنترل کیفیت دیسپنسر های جایگاه ها به صورت رایگان توسط برند.

دیسپچینگ

اجرای طرح دیسپچینگ توسط برند در جایگاه، طبق دستورالعمل شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران.

بازیافت

اجرای طرح جمع آوری و بازیافت بخارات بنزین،کهاب در جایگاه توسط برند، طبق دستورالعمل شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران.

مالیات

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران.

پرداخت الکترونیک

تامین تجهیزات پرداخت الکترونیک جدید مورد نظر شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران، با همکاری سه جانبه بانک ملی ایران، شرکت سداد و برند.

کارت اعتباری

اعطای کارتهای اعتباری با مبالغ متناسب با فروش فرآورده نفتی،از طریق بانک ملی ایران.

تسهیلات

پرداخت تسهیلات مالی مورد نیاز جایگاه دار، از طریق بانک ملی ایران با معرفی برند و طبق تفاهم نامه فی مابین، بر اساس میزان فروش جایگاه دار.

گالری تصاویر